Ơn giời! Con không ho, viêm phế quản, nuôi con nhàn hẳn

Ơn giời! Con không ho, viêm phế quản, nuôi con nhàn hẳn

1 tháng 30 ngày thì có tới 15 ngày vật vã ở viện chăm con viêm phế quản; với chị Hoàng Yến, Cường Phế như một phép màu –

Hết viêm phế quản nhờ bí kíp gia truyền của bố

Hết viêm phế quản nhờ bí kíp gia truyền của bố

Đã từng 3 ngày tới viện 1 lần vì thường xuyên tái lại ho, khò khè, viêm phế quản. Nhờ bí kíp gia truyền của bố mà 1 năm